J4.Gestió d’Usuaris en Joomla 1.5

Igual que altres CMS, Joomla! permet la participació de diversos autors en el desenvolupament i manteniment del lloc web gràcies a la possibilitat d’assignar diferents privilegis d’ús i administració a diferents nivells d’usuaris. Això permet fer una gestió col·laborativa a la vegada que controlada del portal així com un millor repartiment de funcions i responsabilitats i un major grau de participació.

En un exemple clàssic, un alumne o qualsevol altre membre de la comunitat educativa prèviament autoritzat podria enviar contingut al sistema que només seria visible al públic després de ser revisat per un administrador.

El gestor d’Usuaris de Joomla! 1.5

En el Gestor d’usuaris situat dins del menú Lloc de l’Administrador de Joomla! podem veure la llista d’usuaris del lloc

El llistat d’usuaris es mostra dins d’una taula amb diverses columnes

 • Nom. És el nom complet de l’usuari.
 • Nom d’usuari. És el nick, identificador o nom curt de l’usuari. És el que s’usa per accedir al lloc en el formulari d’accés. Per això ha de ser un nom únic i dos usuaris no poden tenir un mateix identificador.
 • Sessió d’usuari iniciada. En aquesta columna s’indica si un usuari està connectat actualment al lloc.
 • Habilitat. Indica si un usuari està habilitat o deshabilitat per poder accedir al lloc. La icona en verd significa que està habilitat, i la ‘X’ en vermell que està deshabilitat. Un usuari que estigui deshabilitat no pot iniciar o sessió d’usuari en el lloc. Quan un usuari envia la seva sol licitud de registre apareix com deshabilitat fins que prem en l’enllaç d’activació que li hauria d’arribar al seu correu electrònic.
  També, poden aparèixer com ‘desactivats’ aquells usuaris que hagin estat bloquejats per un administrador o super administrador. Prement sobre la icona, es canviarà l’estat de habilitat a deshabilitat i viceversa.
 • Grup. En aquesta columna es mostra el grup al qual pertany l’usuari. Les possibilitats són: ‘Registrat’, ‘Autor’, ‘Editor’, ‘Publicador’, ‘Gestor’, ‘administrador’ o ‘Super administrador’.
 • Correu electrònic. Apareix l’adreça de correu electrònic de l’usuari.
 • Darrera visita. Des d’aquí es mostrarà la darrera data en què l’usuari va accedir al lloc iniciant la seva sessió.

Registre d’usuaris a Joomla!

Els usuaris inclosos en la llista del Gestor usuaris poden registrar-se ells mateixos des de la zona pública o podem donar-los d’alta a mà des del propi gestor d’usuaris.

Registre lliure d’usuaris des del frontend

La configuració inicial de Joomla! ve configurada per a que els visitants puguin donar-se d’alta al sistema lliurement omplint les dades d’un formulari i confirmant la sol·licitud d’alta a través del correu electrònic.

 

Per a visualitzar aquest mòdul cal que:

 • la configuració global pestanya sistema estigui : parámetros del usuario: permitir el registro de usuarios [si][no].
 • Que el mòdul de formulari d’accès estigui Activat, dins el gestor de menús

Un cop comppletat el procès, els usuaris podran accedir al sistema introduint el nom d’usuari i clau de pas des del formulari d’accès.

I quan els usuaris s’identifiquen en el sistema amb el seu nom d’usuari i contrasenya es mostrarà sota el menú principal un altre menú anomenat Menú de l’usuari.

 

Però també podem desactivar el registre d’usuaris i donar d’alta als usuaris manualment en qualsevol moment.

És l’administrador qui decideix a la Configuració global la política de registre que seguirà el lloc.

Alta manual d’usuaris

Sigui quina sigui la política de registre d’usuaris, des del gestor d’usuaris podem crear nous usuaris o editar els existents. Si premem des d’aquí el botó ‘Nou’, entrarem a la pàgina de creació d’usuaris, i si premem ‘Edita’, havent seleccionat a un usuari, entrarem a la pàgina d’edició d’usuaris (També, si prems sobre el nom d’un usuari ho pots editar).


I també des d’aquí l’Administrador pot assignar diferents nivells d’accés als usuaris


Però també es pot predeterminar en la Configuració global quin nivell d’accés serà assignat a cada usuari després del registre

Nivells d’accés o grups d’usuaris

Nivells d’accés a la part pública (Front-end)
 • Anònim (usuari sense registrar). Té accés a totes les parts del lloc web que l’administrador hagi deixat com públiques (Public) 
 • Registrat (Registered) Es pot accedir a zones de la part pública de Joomla a les que l’administrador li hagi assignat nivell d’accés “registered”. Un nivell recomanat per a alumnes, pares … Si no volem que publiquin.
 • Autor (Author) Pot enviar articles des de la zona pública, però no pot editar els articles dels altres, ni publicar els que escriu ell mateix. Aquests articles queden pendents de validació fins que un administrador els autoritzi i publiqui. Podeu afegir enllaços al component Enllaços Web que queden publicats sense necessitat d’aprovació.
 • Editor. Podeu enviar articles i editar els dels altres, però no pot publicar. Els articles queden Pendents de validació, igual que el cas de l’Autor. Pot ser un nivell recomanat per a un company docent, en la web de centre. Tenen els mateixos privilegis que l’autor per utilitzar el component Enllaços Web.
 • Publicador o editor en cap. Tens autorització per enviar, modificar i publicar els seus articles o els d’altres usuaris. També té els privilegis per utilitzar Enllaços Web.
Nivells d’accés a la part d’administració (Back-end)
 • Gestor (manager): Els usuaris d’aquest grup tenen un accés parcial a la zona d’administració:
  • Lloc: Gestor Multimèdia.
  • Menús: Edició de Menús existents, i creació d’Elements de Menú (totes les funcions relacionades).
  • Contingut: Gestor de Continguts, Gestor de seccions, Gestor de Categories, Gestor de la Pàgina d’Inici i gestor de l’Arxiu (i totes les funcions relacionades)
 • Administrador (Administrator): Els usuaris d’aquest grup poden accedir a la majoria de funcions administratives. A més dels permisos previstos per al grup “gestor” té accés a:
  • Lloc: Administrador d’Usuaris (crear / editar / esborrar qualsevol tipus d’usuari excepte Super-administrador).
  • Menús: Administrador de Menús (accés a totes les funcions).
  • Contingut: Administrador de les Papereres, Estadístiques.
  • Extensions: Languages screen, Crear, Editar qualsevol Extensió (excepte l’Administrador d’Idiomes i l’Administrador de Plantilles). 
 • Superadministrador (Super Administrator): Els usuaris d’aquest grup poden accedir a totes les funcions administratives.
A tenir en compte
 • Els superadministrador són els únics amb capacitat total de gestionar usuaris, registres i permisos.
 • Des del Gestor d’usuaris pot poden editar les seves dades, bloquejar, eliminar, canviar la contrasenya, assignar un altre nivell de permisos …
 • Quan es crea un nou usuari des de l’administrador d’usuaris el sistema envia automàticament una notificació a aquesta persona amb les seves dades d’accés. Perquè això funcioni com cal, en la configuració global hem de tenir ben configurat el sistema d’enviament de correu.
 • Cada usuari pot actualitzar les seves pròpies dades un cop identificat en el sistema.

Permisos d’accés

El sistema jeràrquic d’administració d’usuaris ens permetrà restringir l’accés a alguns continguts o accions dins del portal a usuaris autoritzats, si així ho desitgem.

Articles, seccions, menús, elements de menús, mòduls i altres continguts d’un portal joomla poden configurar perquè siguin accessibles únicament a usuaris amb determinats privilegis. Aquests privilegis d’accés poden tenir tres nivells:

 • Públic: Tothom té accés
 • Registrat: Només els usuaris registrats tenen accés
 • Especial: Només els usuaris amb estatus d’autor o superior tenen accés

És el cas del Menú d’usuari que es crea en instal lar les dades d’exemple. Aquest menú només és visible quan un usuari s’identifica en el sistema amb el seu nom d’usuari i contrasenya.

Això és degut a que en el Gestor de menús al menú d’usuari està configurat de manera diferent, de manera que en el paràmetre accés el seu nivell és Registrat.

Fins i tot al Gestor de ítems d’aquest menú podem veure que conté elements amb diferent nivell d’accés

Així, per exemple, en aquest menú veurem un element denominat “Enviar article” i un altre denominat “Enviar Enllaç” que només es mostraran als usuaris “especials”, és a dir dels grups Autor o superior en la jerarquia d’usuaris de Joomla! .

De la mateixa manera podríem crear seccions o categories de contingut, articles o altres mòduls que fossin visibles només per a usuaris amb el nivell de permisos desitjat, per exemple un bloc a manera de tauler d’anuncis només per al professorat.

Fonts consultades:

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s