J6.1.Organitza la teva web Joomla! amb seccions i categories

En aquest tutorial veurem com organitzar l’estructura i la navegabilitat del d’un espai web Joomla!.

L’organització, classificació i jerarquització de continguts web és la tasca més important de totes, en l’etapa prèvia de creació o redisseny web. Aquí tractarem conceptes d’Arquitectura de la Informació aplicada a Joomla! i també d’Usabilitat dels elements de navegació.

La classificació de continguts web :: Seccions i Categories de Joomla

El sistema gestor de continguts Joomla “organitza” la informació en elements classificadors o “contenidors”.

A aquests elements Joomla dóna el nom de “Seccions”“Categories”, que són els que contenen els propis documents o “pàgines web”. Les seccions contenen categories, i aquestes al seu torn contenen documents.

Una secció és una col·lecció de categories que es relacionen d’una certa manera. Les seccions són la jerarquia d’ordre superior que engloben tota la informació de llocs Joomla.

Una categoria és un nom genèric per a un conjunt d’ítems de contingut (documents o pàgines web) que es relacionen d’una certa manera sota algun criteri.

Com organitzar un lloc web amb Joomla?

La mida del lloc web a crear, la seva quantitat i varietat de continguts, ha de determinar de quina manera administrarem seccions i categories dins de Joomla.

Una cosa és com organitzes les teves seccions i/o categories, i una altra cosa és quina ordenació, estructura, o forma d’accés li dones als continguts des del/s menú/s perquè els navegants/usuaris puguin accedir-hi. Joomla ofereix infinites possibilitats a l’hora de fer això.

Secció 1

Categoria A
Document 1
Document 2
Document 3
Categoria B
Document 4
Document 5
Document 6
Document 7
Categoria C
Document 8
Document 9
Categoria D
Document 10
Document Sense Classificar 1
Document Sense classificar 2

Secció 2

Categoria F 

Document 11

Document N


Secció N

Categoria N 

Document R

Document R + N
Categoria N + 1
Document R + N + 1

Continguts per a llocs petits

Si el teu lloc és petit o molt petit:

 1. pots crear només una secció i dins d’ella una sola categoria que contindrà a tots els documents web, o
 2. pots crear només ítems de contingut sense classificar (sense secció ni categoria) i després linkats des del menú.

Cas 1: una secció i una categoria

En llocs web petits és comú que hi hagi una sola secció, que conté una sola categoria, a l’interior es troben tots els documents del lloc, per exemple:

Nom de la Secció Nom de la Categoria Documents (Items de contingut)
General Empresa – Qui som
– Els nostres serveis
– Tarifes
– Clients

Cas 2: contingut sense classificar

Si el teu lloc web és molt petit, no cal crear seccions i categories. Joomla! et permet crear documents web sense classificar (o Uncategorized)

Documents sense classificar (Uncategorized)
– Qui som
– Els nostres serveis
– Tarifes
– Clients

Continguts per a llocs mitjans o grans

Si el lloc a realitzar amb Joomla és gran, és necessari generar diverses seccions i categories per ordenar i classificar millor la informació.

Abans de posar-te a crear seccions i categories, primer pensa bé com organitzar la informació i l’agruparàs tenint en compte:

 • La facilitat o dificultat que ofereixis als usuaris de trobar la informació ordenada i ràpidament localitzable.
 • La facilitat d’administració (per trobar i reconèixer fàcilment els ítems, per no perdre’t quan hi hagi molts, etc).
 • L’ús de les diferents maneres de publicar la informació categoritzada que t’ofereix Joomla: (navegable per seccions, per categories, per blocs, per menús personalitzats, etc)

Amb això, pots fer-te algunes seccions i diverses categories dins d’elles. Allà posa-i organitzar tota la informació.

Exemple:

Un exemple de web gran amb la següent organització:

Seccions Categories
E-màrqueting Publicitat en cercadors (SEM)
Posicionament Natural (SEO)
Altres mitjans Online
Programació Web Sistemes d’E-commerce
Desenvolupament de Software de gestió
Petites aplicacions

Alhora, dins de cada categoria, generem diferents documents: un document per a cada un dels serveis que oferim.Per exemple:

Secció Categoria Documents (Items de contingut)
E-màrqueting Posicionament Natural en Cercadors (SEO) – Optimització de llocs web
– Consultoria SEO
– Pla SEO mensual
– Servei de Link Building
– Etc …

Continguts per a llocs molt grans

Un model amb el qual es pot resoldre el treball d’organització de continguts (quan es té molta i molt diversa informació), pot resultar en una classificació taxonòmica de diversos nivells de nidificació.

Joomla té bàsicament 4 nivells de taxonomies (si fem servir la paginació interna d’ítems de contingut-o pagebreak-):

secció>> categoria>> item de contingut>> subitems de contingut

o també podrien considerar només 3 nivells (si no utilitzem la paginació interna de documents)

secció>> categoria>> item de contingut

Joomla no posseeix anidament infinit de taxonomies tal com sí que permeten altres gestors de continguts (drupal, wordpress, per ex.)

Per això, davant presència de llocs molt grans, és recomanable reagrupar seccions i categories, en unitats compostes de conceptes més elementals.

Exemple:

Suposem que hem de fer la web d’una empresa distribuïdora d’aliments, la qual comercialitza una gran quantitat i varietat de productes (diguem, uns 4.000 articles) que estan categoritzats com es veu a continuació.

Cada producte, hauria de ser presentat en un únic document web, que en Joomla és un ítem de contingut.

Exemple de categorització d’un document qualsevol de contingut:Aliments>> Peribles>> Lactis>> Formatges>> Gruyere 

que abstraient una mica seria:

Secció>> Subsecció>> categoria>> subcategoria>> Item de contingut

Però com Joomla no permet generar 5 nivells d’implantació (profunditat) de continguts, es pot resoldre la categorització agrupant nivells. Per il.lustrar l’exemple anterior quedaria llavors.

Categoritzant l’ítem real de contingut primer:Aliments / Peribles>> Lactis / Formatges>> Gruyere 

En forma abstracta quedaria …

Secció / Subsecció>> Categoria / Subcategoria>> Document

I portant les coses a Joomla …

Secció de Joomla>> Categoria de Joomla>> Item de contingut

Quin és l’ordre en què hauríem de treballar?

La primera vegada que “generem” continguts en Joomla, és quan vam crear el lloc web i organitzem els seus continguts i navegació. Hem de respectar aquest ordre:

 1. Crear una o diverses seccions
 2. Dins de la secció/s prèviament creada/s, crear diverses categories
 3. Crear diversos documents o pàgines web (dins de la/les categoria/es prèviament creada/s)
 4. Crear enllaços des del menú cap als continguts (o cap als seus contenidors), perquè els usuaris puguin navegar pel lloc.
 5. Configurar mòduls per a continguts secundaris o contextuals (OPCIONAL)

Tan bon punt el lloc web en Joomla ja està “estructurat” no és necessari tornar a realitzar tots aquests passos. Òbviament perquè ja tenim seccions, categories, i enllaços cap als continguts prèviament creats, aleshores, en aquesta instància podem:

 • Edita continguts prèviament creats o
 • Afegeix nous continguts (i/o contenidors)

Nota important!!!!

En crear seccions i categories tingues en compte aquestes regles:

 • No té sentit crear una secció que només tingui la possibilitat de contenir UNA sola categoria, per tant, no s’ha de fer.
 • No té sentit crear una categoria que només tingui la possibilitat de contenir UN sol ítem de contingut (document web), per tant, no s’ha de fer.
 • No has de crear diferents seccions i categories per a un mateix document web, és a dir, cada element de contingut hauria d’estar només en la seva secció i categoria corresponent, i no ser duplicat en altres.
 • Una secció mereix ser creada únicament quan es crearan diverses categories a l’interior, i anàlogament una categoria mereix ser creada únicament quan després es crearan diversos documents en el seu interior
 • La creació de seccions i categories s’ha d’utilitzar per classificar la informació segons els criteris més importants d’informació del lloc web, per criteris menys importants s’han d’utilitzar tags (etiquetes)

Crear Secció i Categoria

Dins del panell principal hi ha dos botons per administrar seccions i categories.


(Imatge 11)

Crear una secció

Anar a Tauler Principal>> Section Manager>> Botó New>> Posar el títol, Alias>> completar la descripció del contingut de la secció el camp de treball (si cal, això és opcional)>> Desa els canvis


Crear una Categoria

Panell Principal>> Category Manager>> Botó New>> Posar el títol, Alias>> Selecciona Secció>> Omplir el camp de treball (si cal)>> Desa els canvis

+ Lectures

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s